Pályázat

Pályázat

Szentendre Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtár ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.), a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban Mt.), a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján pályázatot hirdet a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatói munkakörének betöltésére.

A költségvetési szerv fenntartója Szentendre Város Önkormányzat.

A munkaviszony időtartama: Határozott, 5 évig tartó munkaviszony

Próbaidő: 3 hónap

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, a kinevezés napjától kezdődően 5 évre szól.